Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Koszalin

W związku z rozwiązaniem Stowarzyszenia Rodzina Katyńska w Koszalinie, jego przedstawiciele, okazując najwyższy wymiar zaufania do naszej instytucji podjęli decyzję o przekazaniu sztandaru, w celu dalszego kultywowania i pielęgnowania przez funkcjonariuszy Ośrodka pamięci o zbrodni katyńskiej.

Komendant Ośrodka – dziękując za okazane zaufanie - podkreślił, że tragedia Katynia to doświadczenie ważne dla kolejnych pokoleń Polaków. To część naszej historii, naszej tożsamości, o której pamięć nie może zginąć. Dlatego z dumą przyjmujemy ten zaszczytny obowiązek, by o tej o pamięci mówić, by ją pielęgnować i w tej pamięci uczestniczyć.

Akt przekazania sztandaru „Rodzina Katyńska Koszalin” Centralnemu Ośrodkowi Szkolenia Straży Granicznej poprzedziła dekoracja „Kamienia katyńskiego” wstęgą orderu Virtutti Militari.

Sztandar Stowarzyszenia Komendantowi Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej - płk. SG Piotrowi Boćko przekazał Przedstawiciel Stowarzyszenia Rodzina Katyńska w Koszalinie – Pan Kazimierz Dąbrowski. Z rąk Komendanta sztandar odebrała Pani Beata Czapla - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 10 w Koszalinie, a następnie delegacja uczniów tejże szkoły, którzy zobowiązali się do aktywnego uczestnictwa w pielęgnowaniu pamięci o zbrodni katyńskiej i uczestnictwie w imieniu Stowarzyszenia w uroczystościach organizowanych dla uczczenia pamięci wszystkich wymordowanych podczas tej historycznej tragedii.

Następnie, w hołdzie Ofiarom Zbrodni Katyńskiej, przed „Kamieniem Katyńskim” przedstawicielki Stowarzyszenia – Pani Halina Gałęziewska oraz Pani Maria Dziwkiewicz złożyły wiązankę kwiatów.

Uroczystość zakończyła ceremonia wręczenia medali Stowarzyszenia Rodzina Katyńska w Koszalinie.