Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Koszalin

Kurs był skierowany do funkcjonariuszy i pracowników odpowiedzialnych za organizację inwentaryzacji, uczestniczących w czynnościach inwentaryzacyjnych oraz sprawujących nadzór nad tymi czynnościami. W przedsięwzięciu wzięło udział 7 funkcjonariuszy i pracowników Warmińsko – Mazurskiego i Nadbużańskiego Oddziału SG oraz Komendy Głównej Straży Granicznej.

Podczas czterodniowego pobytu w COSSG w Koszalinie uczestnicy kursu doskonalili umiejętności z zakresu zarządzania inwentaryzacją w Straży Granicznej, obowiązków osób uczestniczących w procesie inwentaryzacji majątku, dokumentacji oraz zasad sprawowania nadzoru nad tymi czynnościami. Ważną częścią szkolenia była jego strona praktyczna, w trakcie której słuchacze realizowali ćwiczenia polegające na sporządzeniu dokumentów wymaganych od zespołu spisowego przy inwentaryzacji realizowanej metodą spisu z natury. W uzupełnieniu należy podkreślić, iż istotną wartością dodaną kursu była wymiana doświadczeń uczestników szkolenia. Zajęcia prowadzili wykładowcy Zakładu Kompetencji Logistycznych i Kierowniczych mjr SG Andrzej Mazurek oraz st. chor. szt. SG Paweł Wilczyński.