W obu edycjach kursu wzięło udział 14 funkcjonariuszy z Komendy Głównej SG, Biura Spraw Wewnętrznych SG,  Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych SG oraz z Karpackiego, Nadwiślańskiego i Śląskiego OSG.

W trakcie realizacji zajęć programowych uczestnicy kursu doskonalili umiejętność właściwego reagowania w przypadku zaistnienia niebezpiecznych sytuacji na drogach, poznawali granice przyczepności samochodu, pokonywali rutynę oraz korygowali niepoprawne nawyki za kierownicą, a także poznali możliwości i ograniczenia człowieka, praw fizyki i techniki w pokonywaniu zagrożeń drogowych.

Wiedza i umiejętności nabyte podczas zajęć pozwoliły na pozytywne ukończenie kursu polegające na pokonaniu zaliczeniowego toru przeszkód w wyznaczonym czasie. Pokonywany tor przeszkód składał się głównie z elementów doskonalonych przez uczestników w poszczególnych dniach szkoleniowych.