W dniu 1 sierpnia 2021 roku o godzinie 17:00 przeprowadzony zostanie trening i ich pracy na terenie Powiatu Koszalińskiego.
Emitowany w trakcie treningu sygnał będzie ciągły i będzie trwać 3 minuty. Trening systemów alarmowych będzie jednocześnie upamiętnieniem 77 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego
i formą uczczenia Powstańców oraz wszystkich zamordowanych w czasie Powstania

.plakat informujący o terminie syreny alarmowej