Corocznie policjanci ujawniają kilkanaście osób zajmujących się kłusownictwem. Dlatego też wspólne patrole z Państwową Strażą Rybacką pojawiły się na akwenach. Podczas patroli funkcjonariusze sprawdzali pozwolenia na połów ryb na danym jeziorze jak również uprawnienia poszczególnych osób do połowu ryb.

Patrole składające się z policjanta oraz funkcjonariuszy straży rybackiej w trakcie majowego weekendu prowadziły kontrole na akwenach znajdujących się na terenie gminy Świeszyno. Funkcjonariusze sprawdzali miłośników wędkowania pod kątem posiadania uprawnień do prowadzenia amatorskiego połowu ryb oraz sposobu jego dokonywania. Ponadto kontrolowali, czy osoby przebywające nad wodą nie popełniają innych wykroczeń. Wspólne służby miały charakter prewencyjny.

Podczas przeprowadzonych kontroli funkcjonariusze ujawnili osobę łowiącą ryby bez wymaganych uprawnień oraz osobę, która dokonywała połowów z ilością wędek przekraczającą limit według R.A.P.R.

Policjanci przypominają, że osoby łowiące ryby powinny posiadać  kartę wędkarską oraz zezwolenie Polskiego Związku Wędkarskiego.