Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Koszalin

Ta symboliczna uroczystość ma niezwykły przekaz, bowiem każdego roku w dniu 2 maja wszyscy Polacy szczególnie mocno podkreślają swoją tożsamość narodową. Poprzez wywieszanie flag, wzmacniają poczucie polskości i kształtują postawę szacunku i czci wobec symboli narodowych.

Flaga państwowa jest wyjątkowo ważna dla każdego Polaka. Biało - czerwone barwy, orzeł biały i Mazurek Dąbrowskiego, będące symbolem naszej narodowej wspólnoty, towarzyszą nam podczas najważniejszych wydarzeń i podniosłych uroczystości państwowych.