Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Koszalin

Przedsięwzięcie realizowane było przez funkcjonariuszy Zespołu Zabezpieczenia Technicznego Zakładu Kompetencji Logistycznych i Kierowniczych: mjr. SG Marka Świętanowskiego i st. chor. szt. SG Tomasza Pałkę. W kursie udział wzięło 12 funkcjonariuszy z Nadodrzańskiego, Nadwiślańskiego, Morskiego, Podlaskiego i Warmińsko – Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej.

Kurs skierowany jest do funkcjonariuszy wykonujących zadania związane z kontrolą radiometryczną i ma na celu odnowienie wcześniej nabytych uprawnień. Uczestnicy w trakcie zajęć uzupełnili wiedzę z zakresu uregulowań prawnych dotyczących międzynarodowego przewozu materiałów jądrowych i innych materiałów promieniotwórczych, podstaw ochrony radiologicznej, zasad postępowania w przypadku zdarzenia radiacyjnego, procedur kontrolnych, a ponadto wymogów dotyczących dokumentacji obowiązującej podczas transportu materiałów promieniotwórczych. W trakcie zajęć praktycznych nabyli  umiejętności w zakresie posługiwania się nowymi urządzeniami do wykrywania i identyfikacji materiałów promieniotwórczych.