W następnym tygodniu (08 - 12 lutego br.) odbyła się także druga w tym roku edycja kursu pt.:  „Operator łączności bliskiego zasięgu SRC”, prowadzona przez tych samych wykładowców.

Celem głównym kursów było nabycie wiadomości i umiejętności niezbędnych do zdania egzaminu państwowego i uzyskania certyfikatu uprawiającego do prowadzenia korespondencji radiowej w zakresie morskim VHF oraz VHF z DSC. W ww. przedsięwzięciach uczestniczyło po 8 funkcjonariuszy z MOSG.

W trakcie kursów słuchacze poznawali elementy składowe systemu GMDSS, zapoznawali się z zasadami działania radiowych urządzeń wykorzystywanych w ratownictwie, a także ćwiczyli łączność radiową zgodnie z procedurami obowiązującymi w łączności morskiej. Podczas kursu „Operator łączności bliskiego zasięgu SRC” ćwiczono dodatkowo wykorzystanie przystawki selektywnego cyfrowego wybierania DSC pod kątem ratownictwa oraz wywoływań międzystatkowych wykorzystywanych w codziennej służbie na morzu.