Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Koszalin

Przedsięwzięcie, w którym bierze udział 80 słuchaczy z różnych jednostek organizacyjnych SG, potrwa do 29 stycznia br. W trakcie szkolenia funkcjonariusze nabędą wiadomości i umiejętności m.in. w zakresie analizy zadania do służby, postawienia zadań podwładnym oraz określenia warunków budowania efektywności zespołu. Ponadto treści programowe szkolenia uwzględniają zakres wybranych zagadnień prawa, które warunkują prawidłowe wykonywanie przyszłych zadań służbowych przez absolwentów szkolenia.

Podczas spotkania z nowo przyjętymi słuchaczami Komendant COSSG - płk dr SG Piotr BOĆKO omówił ogólne założenia procesu szkolenia, a także poruszył kwestie związane z przestrzeganiem dyscypliny, regulaminów oraz bezpieczeństwem w związku z trwającym zagrożeniem epidemicznym. W kolejnych słowach życzył absolwentom sukcesów w czasie szkolenia oraz pomyślnego zaliczenia egzaminów końcowych, które będą zwieńczeniem ich wysiłków w najbliższych tygodniach nauki.

W 2021 roku ośrodek planuje przeprowadzić 6 edycji szkolenia w zakresie szkoły chorążych dla 360 funkcjonariuszy Straży Granicznej.