Wspólnymi siłami udało się odpowiedzieć na apel potrzebujących. Przeprowadzona akcja była o tyle istotna, gdyż codzienne funkcjonowanie placówki zależne jest od pomocy i ofiarności innych ludzi. W obecnie panującej sytuacji epidemicznej w kraju, wiadomym jest, że dotychczas niesione wsparcie zostało mocno ograniczone. Mieszkańcami Domu są kobiety z dziećmi, znajdujące się w trudnych warunkach materialnych, często doświadczające przemocy w rodzinie, bezdomności, choroby alkoholowej partnera, wykorzystania seksualnego, utraty pracy, eksmisji, czy nieumiejętności poradzenia sobie w trudnej sytuacji. Zorganizowana zbiórka w postaci przekazania najpotrzebniejszych artykułów gospodarczych, choć w niewielkim stopniu przyczyniła się do poprawy funkcjonowania placówki. Wszystkim Państwu, którzy przyłączyli się do akcji i udzielili wsparcia mieszkańcom Domu Samotnej Matki, bardzo dziękujemy.