Szkolenie rozpoczęło się w dniu 10 lutego 2020 r. Wzięło w nim udział 63 funkcjonariuszy z następujących jednostek organizacyjnych Straży Granicznej:

  • z CSSG – 1 funkcjonariusz,
  • z MOSG – 15 funkcjonariuszy,
  • z ŚOSG – 5 funkcjonariuszy,
  • z NoOSG – 20 funkcjonariuszy,
  • z KOSG – 9 funkcjonariuszy,
  • z NwOSG – 13 funkcjonariuszy.

Komendant COSSG – wz. ppłk SG Arkadiusz URLICH w obecności kadry kierowniczej Ośrodka, pogratulował wszystkim słuchaczom zdania egzaminów końcowych, podczas których musieli wykazać się rozległą wiedzą oraz szerokimi umiejętnościami praktycznymi. Życzył absolwentom sukcesów w służbie na nowych stanowiskach służbowych w macierzystych jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej.