Celem działania była minimalizacja zagrożeń wynikających z nieprawidłowego transportowania, składowania oraz przetwarzania odpadów, a także przeciwdziałanie nielegalnemu handlowi odpadami. Organizatorem akcji była Komenda Powiatowa Policji w Świdwinie. Swojego wsparcia udzielili również przedstawiciele Inspekcji Transportu Drogowego, Krajowej Administracji Skarbowej, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Służby Leśnej. W wyniku przeprowadzonych kontroli ujawniono wiele nieprawidłowości, min.: nieprawidłowe oznakowanie jednostki transportowej, brak uprawnień do kierowania pojazdem, brak wymaganej dokumentacji transportowej, przeładowanie jednostki transportowej oraz wiele naruszeń związanych ze stanem technicznym pojazdów.