Kurs poprzedzony był szkoleniem „Z zakresu bezpieczeństwa i ochrony danych Systemu Informacyjnego Schengen i danych Wizowego Systemu Informacyjnego przetwarzanych poprzez Krajowy System Informatyczny”.

Grupa szkoleniowa liczyła 15 osób reprezentujących m.in.: Dolnośląski Urząd Wojewódzki, Lubelski Urząd Wojewódzki, Pomorski Urząd Wojewódzki, Opolski Urząd Wojewódzki, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, Podkarpacki Urząd Wojewódzki oraz Urząd do Spraw Cudzoziemców. Szkolenie prowadził st. chor. szt. SG Rafał PODOLAŃCZYK – starszy specjalista Zespołu Służby Granicznej Zakładu Ogólnozawodowego.

Celem przeprowadzonego kursu było przygotowanie rejestratorów do pracy w systemie oraz wskazanie sposobów zabezpieczania przetwarzanych danych osobowych poprzez stosowanie się do zapisów dokumentacji bezpieczeństwa systemu tj.: Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych Urzędu do Spraw Cudzoziemców oraz Instrukcji Zarządzania Systemem Teleinformatycznym Pobyt v.2. W trakcie szkolenia uczestnicy nabyli wiadomości dotyczące budowy, podstawowej terminologii oraz obsługi systemu. Ponadto urzędnicy doskonalili umiejętności z pracy w aplikacji WWWSIS oraz w systemie teleinformatycznym POBYT v.2 m.in.: związane z wyszukiwaniem i przetwarzaniem informacji, rejestrowaniem wniosków i decyzji oraz odwołań w sprawach dotyczących cudzoziemców. Kurs był okazją do wymiany doświadczeń pomiędzy prowadzącym zajęcia a uczestnikami szkolenia, którzy na co dzień zajmują się sprawami związanymi z pobytem cudzoziemców na terytorium RP.