Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Koszalin

Celem wizyty w naszym Ośrodku było promowanie zawodów związanych z bezpieczeństwem publicznym oraz kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich wśród młodzieży. Licealiści w trakcie pobytu zapoznali się z historią formacji granicznych, a także historią Ośrodka oraz zasadami rekrutacji do Straży Granicznej. W zajęciach z młodzieżą udział wzięli funkcjonariusze COSSG, którzy swoim zaangażowaniem dodatkowo uatrakcyjnili wizytę młodzieży w naszym Ośrodku.