Dzisiaj na terenie stadionu miejskiego w Koszalinie pojawiło się prawie stu mundurowych. Odbywali oni szkolenie z zakresu podejmowania działań w sytuacjach zbiorowego zakłócenia porządku publicznego podczas trwania imprez masowych, również tych o charakterze sportowym.

Zachodniopomorska policja cały czas prowadzi szkolenia, które mają na celu jak najlepsze przygotowanie policjantów do reagowania na ewentualne naruszenia prawa, by zapewnić bezpieczeństwo wszystkim biorącym udział w imprezach masowych. 

Dzisiaj funkcjonariusze z naszej jednostki, zgrupowani w ramach Nieetatowego Pododdziału Policji, ćwiczyli wspólnie z kolegami z Białogardu, Wałcza, Szczecinka, Sławna, Świdwina, Kołobrzegu i Wydziału Konwojowego KWP Szczecin – Ogniwo Koszalin. Do wspólnych ćwiczeń włączyli się mundurowymi odbywający proces adaptacji zawodowej na terenie naszego miasta. Szkolenie prowadzone było przez policjantów z Oddziału Prewencji Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie.

Każdy z pododdziałów na co dzień, w swoich jednostkach, prowadzi szkolenia i ćwiczenia we własnym zakresie. Ponadto w wyznaczonym miejscu i czasie, funkcjonariusze cyklicznie spotykają się i przeprowadzają wspólnie symulacje różnych wydarzeń. Jest to niezbędne dla określenia jednolitej taktyki w kwestii niedopuszczenia do naruszenia porządku w trakcie np. imprezy masowej oraz gdy dojdzie już do zbiorowego naruszenia porządku.

Mundurowi przez kilka godzin ćwiczyli szyki policyjne i współdziałanie w pododdziałach zwartych.

Z punktu widzenia policjantów takie ćwiczenia są niezbędne przed planowanymi na naszym terenie różnego imprezami.