Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Koszalin

Celem szkolenia było zapoznanie słuchaczy z niełatwą tematyką z zakresu transgranicznego przemieszczania odpadów. W trakcie zajęć omówiono poniższe zagadnienia:

  • międzynarodowe, wspólnotowe oraz krajowe akty prawne regulujące transgraniczne przemieszczanie odpadów,
  • zasady identyfikacji i klasyfikacji odpadów,
  • procedury notyfikacyjne,
  • nielegalne transgraniczne przemieszczanie odpadów,
  • zasady współdziałania SG z organami administracji państwowej w zakresie kontroli przewozu odpadów,
  • postępowanie funkcjonariusza podczas kontroli przewozu odpadów,
  • odpowiedzialność administracyjna i karna w przypadku ujawnienia naruszeń związanych z przemieszczaniem odpadów.

Przedsięwzięcie realizowane było przez funkcjonariuszki z Zespołu Zabezpieczenia Technicznego Zakładu Kompetencji Logistycznych i Kierowniczych COSSG w Koszalinie.