W szkoleniu wzięło udział 10 funkcjonariuszy z Bieszczadzkiego, Morskiego, Nadbużańskiego, Podlaskiego oraz Śląskiego Oddziału Straży Granicznej, którzy w ramach wykonywania obowiązków służbowych dokonują kontroli transportu drogowego. Podczas szkolenia omówione zagadnienia dotyczące: regulacji prawnych związanych z transportem drogowym, rodzajów przewozów drogowych, dokumentów uprawniających do wykonywania przewozów, opłat za korzystanie z dróg krajowych, zasad przeprowadzania i sporządzania dokumentacji z kontroli, a także odpowiedzialności administracyjnej za naruszenie przepisów prawa.

W trakcie szkolenia odbyły się zajęcia teoretyczne i praktyczne wspólnie z Inspekcją Transportu Drogowego polegające na kontroli stanu technicznego środków transportu, dokumentów wymaganych podczas wykonywania przewozów oraz czasu pracy kierowców. Przedsięwzięcie realizowane było przez funkcjonariusza Zespołu Zabezpieczenia Technicznego Zakładu Kompetencji Logistycznych i Kierowniczych COSSG w Koszalinie chor. szt. SG Agatę Kowalską.