Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Koszalin

16.01.2020 | Dodał: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1541 z późn. zm.), § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1980) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r.  (Dz.U. z 2019 r. poz. 1981) oraz OBWIESZCZENIA WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO
z dnia 16 stycznia 2020 roku o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2020 roku podaje się do publicznej wiadomości, że kwalifikacja na terenie powiatu koszalińskiego przeprowadzona zostanie :

od 7 lutego do 28 lutego 2020 roku w  SP ZOZ Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska ul. Zwycięstwa 204 A, 75-640 Koszalin.
                                                                      

     Celem kwalifikacji wojskowej jest ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających temu obowiązkowi oraz osób zgłaszających się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, które ukończyły 18 rok życia.


Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2019 r. podlegają:

 • 1) mężczyzn urodzonych w 2001 r.;
 • 2) mężczyzn urodzonych w latach 1996 - 2000,  którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
 • 3) osoby urodzone w latach 1999 – 2000, które:
 1. a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
 2. b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
 • 4) kobiety urodzone w latach 1996-2001, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, lub pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2019/2020 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz.U. z 2017 r., poz. 944);
 • 5) osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą
  24 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

      Zadania związane z określeniem zdolności do czynnej służby wojskowej wykonywane są przez wojewódzką i powiatowe komisje lekarskie, które wydają orzeczenia w tej sprawie w formie decyzji administracyjnych.

Na kwalifikację wojskową proszę zabrać ze sobą:

 • ü dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
 • ü fotografię 3x4 cm, bez nakrycia głowy,
 • ü dokument potwierdzający wykształcenie lub pobieranie nauki,
 • ü posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych,

przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się
 do kwalifikacji wojskowej

 • ü w przypadku braku możliwości stawienia się w terminie określonym
  w wezwaniu dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się.

Terminarz  posiedzeń Powiatowej Komisji Lekarskiej w powiecie koszalińskim: 

 1. Kobiety 7 lutego 2020 r.
 2. Gmina i Miasto Sianów od 10 do 12 lutego 2020 r.
 3. Miasto i Gmina Polanów od 13 do 14 lutego 2020 r.
 4. Miasto i Gmina Bobolice od 17 do 18 lutego 2020 r.
 5. Gmina Będzino od 19 do 20 lutego 2020 r.
 6. Gmina Manowo od 20 do 21 lutego 2020 r.
 7. Gmina Świeszyno od 24 do 25 lutego 2020 r.
 8. Gmina Biesiekierz od 25 do 27 lutego 2020 r.
 9. Miasto i Gmina Mielno 27 lutego 2020 r.
 10. Dzień dodatkowy 28 lutego 2020 r.

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o kwalifikacji wojskowej z dnia 16.01.2020 r.