Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Koszalin

Kurs był adresowany do funkcjonariuszy i pracowników realizujących zadania w pionie logistycznym Straży Granicznej, wymagające wsparcia przy użyciu arkuszy kalkulacyjnych. W przedsięwzięciu uczestniczyło
14 funkcjonariuszy i pracowników Morskiego, Warmińsko - Mazurskiego, Podlaskiego, Nadwiślańskiego i Nadbużańskiego Oddziału SG, Komendy Głównej SG, Centrum Szkolenia SG oraz Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej.  

Podczas tygodniowego pobytu w COSSG w Koszalinie uczestnicy kursu doskonalili umiejętności związane z tworzeniem arkuszy kalkulacyjnych w zakresie wykonywania prostych i zaawansowanych obliczeń z wykorzystaniem wbudowanych funkcji arkuszy, funkcji zagnieżdżonych oraz zaawansowanych formuł obliczeniowych. W czasie szkolenia realizowane były również zadania z zakresu analizy danych: sortowania, filtracji oraz wykorzystania tabel przestawnych. Zajęcia prowadził wykładowca Zakładu Kompetencji Logistycznych i Kierowniczych mjr SG dr inż. Andrzej Mazurek.