Celem wizyty był wygłoszenie corocznego wykładu nt. Struktury i zadań Policji Federalnej Niemiec, podczas którego słuchacze kursu oficerskiego mieli okazję porównać zadnia, uprawnienia, warunki naboru i służby oraz strukturę obu organizacji.

Wizyta była również okazją do spotkania kadry kierowniczej zakładów dydaktycznych Ośrodka oraz przedstawicieli pionu szkoleniowego BPOLAFZ w Neustrelitz. Przedmiotem obrad było omówienie kierunków dalszej współpracy oraz zaplanowanie wspólnych przedsięwzięć szkoleniowych na rok przyszły.