Koszalińska Biblioteka Publiczna oraz Przystanek Historia Koszalin zapraszają w dniu 28 listopada o godz. 17.00 na wykład dr. Zbigniewa Stanucha „Polityka władz PRL wobec Kościoła katolickiego w dawnym województwie koszalińskim w latach 1956-1989”.

Historia Kościoła katolickiego w dawnym województwie koszalińskim obfituje w wiele ciekawych wydarzeń. Za najważniejsze z nich można uznać:
- starania o kanoniczne ustanowienie stałych administracji kościelnych na Ziemiach Zachodnich, które w 1972 r. zostały zwieńczone powstaniem m.in. diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej;
- powołanie bp. Ignacego Jeża na urząd ordynariusza tejże diecezji oraz jego dalsza posługa duszpasterska i niełatwe relacje z ówczesnymi władzami państwowymi;
- wybór Karola Wojtyły na papieża w 1978 r. i jego pierwsza pielgrzymka do Polski w 1979 r., które w województwie koszalińskim odbiły się szerokim echem i znalazły swoje odzwierciedlenie chociażby w aktach sprawy operacyjnej o kryptonimie „Pałac” prowadzonej przez Służbę Bezpieczeństwa od 1972 roku.

O tych i innych kwestiach opowie dr Zbigniew Stanuch, pracownik z Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Szczecinie.

Wykład odbędzie na sali kinowo-konferencyjnej Koszalińskiej Biblioteki Publicznej przy pl. Polonii 1.