Warsztaty te skierowane zostały do funkcjonariuszy Straży Granicznej realizujących zadania służbowe związane z postępowaniem w sprawie nakładania administracyjnej kary pieniężnej w ujęciu Prawa lotniczego i Kodeksu postępowania administracyjnego.

Podczas trzydniowych warsztatów omówiono problematykę związaną z wszczęciem postępowania oraz wydawaniem w tym zakresie decyzji administracyjnych. W ramach prowadzonych zajęć dyskutowano nad interpretacją przepisów w kontekście przypisania winy zarządzającemu lotniskiem, przewoźnikowi lotniczemu czy też agentowi obsługi naziemnej w kontekście niewłaściwej separacji pasażerów na lotniskach. Prawne aspekty wykładów poparte zostały ciekawymi przykładami z praktyki służbowej funkcjonariuszy, co zwiększyło atrakcyjność trwających warsztatów.

Wsparcia merytorycznego podczas realizacji warsztatów udzielił dr Paweł DĄBROWSKI – pracownik naukowy Katedry Administracji i Prawa Administracyjnego Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, autor licznych publikacji z zakresu prawa administracyjnego. Dr Paweł Dąbrowski to także współtworzący projekty badawcze w obszarze prawa cudzoziemskiego, realizowane przez Ośrodek Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego.