Kurs był adresowany do funkcjonariuszy i pracowników SG, którzy prowadzą lub są przewidziani do prowadzenia postępowań wyjaśniających na okoliczność ujawnienia szkody w majątku Straży Granicznej. W przedsięwzięciu wzięło udział 11 funkcjonariuszy i pracowników: Morskiego, Nadwiślańskiego, Nadbużańskiego i Karpackiego Oddziału SG oraz  Centrum Szkolenia Straży Granicznej. Podczas czterodniowego pobytu w COSSG uczestnicy kursu doskonalili umiejętności z zakresu prowadzenia i dokumentowania czynności związanych z realizacją postępowania wyjaśniającego – szkodowego. Istotną częścią szkolenia była jego strona praktyczna, w trakcie której słuchacze wykonywali ćwiczenia, polegające na analizowaniu dokumentów wymaganych w postępowaniu wyjaśniającym – szkodowym. W uzupełnieniu należy podkreślić, że istotną wartością dodaną kursu była wymiana doświadczeń uczestników szkolenia. Zajęcia prowadził wykładowca Zakładu Kompetencji Logistycznych i Kierowniczych mjr SG Andrzej Mazurek.