Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Koszalin

Zakończenie poprzedzone było kilkumiesięczną nauką i końcowymi egzaminami: teoretycznym i praktycznym, zrealizowanymi w dniach 05-06.11.2019 r. W szkoleniu brali udział funkcjonariusze z Morskiego, Nadwiślańskiego, Nadodrzańskiego i Ośrodka Szkoleń  Specjalistycznych SG. Szkolenie podstawowe jest pierwszym krokiem w karierze w Straży Granicznej i w podstawowym zakresie przygotowuje do dalszego funkcjonowania w naszej formacji, a jego ukończenie pozwala na przystąpienie do kolejnego etapu szkolenia, jakim jest szkolenie w zakresie szkoły podoficerskiej. W czasie uroczystości Komendant COSSG płk SG dr Piotr Boćko wręczył absolwentom świadectwa ukończenia szkolenia przy okazji życząc im, jak najwyższych wyników w dalszym szkoleniu oraz jak najlepszych wyników w służbie.