W auli Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie odbyło się szkolenie dla dzielnicowych w ramach Międzynarodowego Dnia Przeciwdziałania Przemocy. Głównym tematem był mechanizm działania procedury „Niebieskiej Karty”. Wśród zaproszonych gości był przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koszalinie.

Policjanci angażują się w walkę z problemem przemocy w rodzinie, jednak bez pomocy innych osób: sąsiadów, dalszej rodziny czy znajomych, nie jest możliwa odpowiednio szybka reakcja na krzywdę. Każdy sygnał otoczenia, że w rodzinie dzieje się coś złego, jest bardzo ważny – przerwanie zmowy milczenia, może pomóc uniknąć tragedii.

Przemoc w rodzinie jest jej szczególnym rodzajem. W systemie zjawiska przemocy wewnątrz rodzinnej możemy wyróżnić przemoc: fizyczną, emocjonalną - psychiczną, seksualną, ekonomiczną oraz izolację społeczną. W odniesieniu do dzieci wyróżnia się również zaniedbania opiekuńcze i wychowawcze rodziców (opiekunów). Wymienione formy przemocy najczęściej występują łącznie i w różnych wariantach. Ofiarami przemocy rodzinnej są osoby reprezentujące różny wiek, płeć, status społecznyni wykształcenie. Najczęściej spotykamy w tej grupie dzieci i kobiety, zdarzają się również ludzie starsi, najrzadziej są to mężczyźni.

Praca z osobami dotkniętymi przemocą w rodzinie, to jedna z tych, które wśród policjantów uważane są za najbardziej wymagające. Funkcjonariusze muszą w swoich działaniach wykazać się szerokim wachlarzem umiejętności – wiedzą z zakresu prawa, znajomością procedur, czy umiejętnością poradzenia sobie z agresją ze strony domowników. Dlatego bardzo ważne jest systematyczce poszerzanie swoich wiadomości w ramach organizowanych szkoleń.