Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie kolejny raz włączyli się w działania pod nazwą „Świeć przykładem!”. Z uwagi na szybko zapadający zmrok piesi i rowerzyści to grupa użytkowników dróg szczególnie zagrożona.

W związku ze zdarzeniami, do których doszło w ostatnim czasie z udziałem niechronionych uczestników ruchu drogowego, policjanci z koszalińskiej drogówki przeprowadzili już kolejną akcję pod nazwą „Świeć Przykładem!”

Celem działań jest uświadamianie kierowców, rowerzystów i pieszych jak ważne jest bezpieczne poruszanie się po drogach. Policjanci stanęli przy przejściach dla pieszych, gdzie rozmawiali z uczestnikami  ruchu na temat bezpieczeństwa, rozdając elementy odblaskowe w postaci opasek i zawieszek.

Mundurowi przestrzegali kierujących, że niedostosowana prędkość przy niekorzystnych warunkach atmosferycznych, może doprowadzić do tragicznego w skutkach zdarzenia drogowego. Uczulali niechronionych uczestników ruchu, że kiedy szybko robi się ciemno, osoby bez elementów odblaskowych, ubrane   w ciemną odzież wierzchnią są praktycznie niewidoczne dla kierujących pojazdem.

Policjanci informowali przechodniów, że noszenie odblasków ma duże znaczenie jesienią i zimą. Wcześnie zapadający zmrok, ciemne poranki, mgła, opady deszczu ze śniegiem nie sprzyjają bezpieczeństwu pieszych.

Materiały odblaskowe działają na zasadzie odbijania padającego na nie światła. Pamiętajmy zatem, że prawidłowo noszone odblaski powinny być umieszczone w takim miejscu, aby znalazły się w polu działania świateł pojazdu i były zauważalne dla kierujących nadjeżdżających z obu kierunków (z tyłu i z przodu). Widząc z daleka święcący punkt kierowca ma więcej czasu na odpowiednią reakcję. Zyskane w ten sposób sekundy mogą uratować zdrowie czy nawet życie pieszego

Takie działania policjantów z koszalińskiej drogówki będą przeprowadzane cyklicznie również na innych skrzyżowaniach naszego miasta.