W szkoleniu wzięło udział 16 funkcjonariuszy z Bieszczadzkiego, Morskiego, Nadbużańskiego, Podlaskiego oraz Warmińsko – Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej, którzy podczas swojej codziennej służby zmagają się z niełatwą tematyką międzynarodowego przemieszczania odpadów.

Uczestnicy poznali tematykę z zakresu uregulowań prawnych międzynarodowego obrotu odpadami, zasad identyfikacji i klasyfikacji odpadów, procedur notyfikacyjnych, a także wymaganej dokumentacji podczas transportowania odpadów. Funkcjonariusze nabyli kompetencje niezbędne do dokonywania kontroli transgranicznego przemieszczania odpadów.

Przedsięwzięcie realizowane było przez st. kontroler – chor. szt. SG Agatę KOWALSKĄ z Zespołu Zabezpieczenia Technicznego Zakładu Kompetencji Logistycznych i Kierowniczych COSSG w Koszalinie.