Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Koszalin

Podczas pierwszego spotkania z Komendantem COSSG – płk. SG dr. Piotrem BOĆKO i kadrą kierowniczą zakładów dydaktycznych, słuchacze zostali zapoznani z programem nauczania, który zakłada, że po zakończeniu szkolenia funkcjonariusz będzie w stanie wykorzystywać podstawowe instrumenty zarządzania (w wybranych obszarach funkcjonowania organizacji) w zakresie planowania i organizowania oraz nadzorowania działań podległego zespołu, a także kierowania podwładnymi i rozwijania własnego potencjału. Na zakończenie spotkania Komendant Ośrodka życzył przyszłym oficerom sukcesów dydaktycznych a przede wszystkich pomyślnego zaliczenia egzaminów końcowych i satysfakcji z pobytu w murach naszej Szkoły.

Szkolenie będzie realizowane w systemie zaocznym do 31 stycznia 2020 r.