Podczas uroczystego apelu Komendanta Centralnego Ośrodka szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie reprezentował ppłk SG Tomasz Siek.

Na uroczystości obecni byli przedstawiciele władz lokalnych i samorządowych, służb mundurowych Garnizonu Koszalin, środowisk kombatanckich oraz mieszkańcy miasta Koszalin.

Prezydent Miasta Koszalin tuż po swoim okolicznościowym przemówieniu poprosił wszystkich zebranych o uczczenie minutą ciszy pamięć wszystkich ofiar wojny. Biskup pomocniczy diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej przewodził modlitwie za poległych w czasie wojny i o pokój na świecie. Hierarcha przypomniał również przesłanie specjalnego listu, który przed laty został ogłoszony przez biskupów polskich i niemieckich.

Obchody 80. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej uświetniła kompania reprezentacyjna wystawiona przez 8 Koszaliński Pułk Przeciwlotniczy, która po odczytaniu Apelu Poległych oddała salwę honorową w hołdzie wszystkim walczącym z hitlerowskim agresorem.