Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Koszalin

Egzamin był sprawdzianem zdobytej wiedzy i umiejętności, obejmując swym zakresem część teoretyczną oraz praktyczną, odzwierciedlającą poszczególne działy szkolenia zawodowego.

W dniu 11 lipca 2019 r. w auli COSSG, w obecności kadry dydaktycznej odbyło się uroczyste wręczenie świadectw ukończenia szkolenia. W szkoleniu brali udział funkcjonariusze z Morskiego, Nadwiślańskiego i Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej. Absolwentom Szkolenia w Zakresie Szkoły Podoficerskiej świadectwa wręczył Komendant Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej - płk SG dr Piotr Boćko, który podziękował za wybranie naszej formacji i pogratulował absolwentom zdanych egzaminów oraz życzył wielu sukcesów w rozpoczynającej się przygodzie w Straży Granicznej.