Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Koszalin

09.07.2019 | Dodał: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

Na podstawie § 7 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju i Wsi z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji oraz warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej Powiat Koszaliński  ul. Racławicka 13 informuje, że w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe z dnia 28 czerwca 2019r.  Kompleksowe opracowanie publikacji/broszury informacyjnej” na potrzeby realizacji projektu pn. „Od ziarenka do bochenka” w ramach  „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”, „Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi”, „Operacja współfinasowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”, Plan operacyjny na lata 2018-2020  została złożona jedna oferta.

Warunki udziały w postepowaniu :

- Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, posiadają wpis do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego.

- Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Kryterium oceny oferty:  najniższa cena

Załącznik:

PISMO