W szkoleniu uczestniczyło 69 funkcjonariuszy z jednostek organizacyjnych Straży Granicznej. Szkolenie rozpoczęło się 6 maja 2019 r. Wszyscy funkcjonariusze ukończyli je z wynikiem pozytywnym. Średnia ocen na zakończenie szkolenia wyniosła 4,64. Na zakończenie uroczystości płk SG dr Piotr Boćko w imieniu własnym, kadry kierowniczej oraz wykładowców pogratulował wszystkim funkcjonariuszom uzyskania wysokich wyników z egzaminów końcowych oraz życzył absolwentom dalszych sukcesów w służbie.