Impreza adresowana była do mieszkańców Koszalina i okolic, podczas której w laboratoriach uczelni zaprezentowano liczne pokazy i eksperymenty naukowe. Na terenach zielonych wokół budynków Wydziału przygotowano szereg atrakcji towarzyszących, spośród których, jedną stanowiło stoisko Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej. Podczas pikniku funkcjonariusze prezentowali sprzęt szkoleniowy wykorzystywany do ćwiczeń z technik interwencji, walki wręcz i samoobrony. Odwiedzający nasze stoisko mieli również okazję do samodzielnego sprawdzenia zabezpieczeń w dokumentach i użycia detektorów metali użytkowanych podczas pełnienia służby w bezpośredniej ochronie granicy państwowej.

Funkcjonariusze reprezentujący Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie, przy okazji uczestniczenia w pikniku Politechniki Koszalińskiej, nie tylko przybliżali zakres pełnionej służby w Straży Granicznej, ale również udzielani informacji z zakresu rekrutacji i naboru do Straży Granicznej.

Powyższe przedsięwzięcie zostało zrealizowane w ramach programu profilaktycznego MSWiA „Kręci mnie bezpieczeństwo” w celu kreowania pozytywnego wizerunku Straży Granicznej, propagowania zachowań prospołecznych i popularyzowania wiedzy o Straży Granicznej.