Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Koszalin

Od początku tygodnia szeregi policjantów z koszalińskiej jednostki już po raz kolejny zasilili mundurowi przechodzący proces adaptacji zawodowej. Funkcjonariusze zdobywać będą doświadczenie zawodowe pod okiem policjantów z Oddziału Prewencji Policji w Szczecinie.

W ramach adaptacji zawodowej 12 policjantów wraz z 4 doświadczonymi policjantami z Oddziału Prewencji Policji w Szczecinie będzie pełniło służbę do 4 lipca br. na terenie podległym koszalińskiej komendzie.

Młodzi stażem funkcjonariusze dotychczas przeszli pozytywnie procedurę kwalifikacyjną umożliwiającą pracę w Policji. Ukończyli kurs podstawowy zakończony egzaminem i mają za sobą kilka tygodni pracy w macierzystych jednostkach.

Policyjni adepci będą kierowani w miejsca zagrożone, tam gdzie najczęściej dochodzi do zdarzeń szczególnie uciążliwych dla mieszkańców. Zostaną oddelegowani w newralgiczne miejsca, które mieszkańcy naszego miasta zgłosili za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Ponadto będą brali udział w zabezpieczeniu imprez o charakterze artystyczno - rozrywkowym jak i sportowym.

Zadania wykonywane przez policjantów odbywają się w systemie zmianowym, głównie w godzinach popołudniowych i nocnych, w patrolach pieszych.

Pełnienie przez policjantów adeptów służb możliwe jest dzięki środkom przekazanym przez Urząd Miejski w Koszalinie.