Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Koszalin

Uczestnicy kursu pochodzili z następujących jednostek: Bieszczadzkiego, Nadbużańskiego, Nadwiślańskiego, Morskiego, Podlaskiego i Warmińsko-Mazurskiego Oddziału SG oraz Komendy Głównej SG i Centralnego Ośrodka Szkolenia SG. Kurs adresowany był do kierowników, którzy chcą poznać zasady i metody efektywnego motywowania swoich podwładnych do realizacji celów i zadań zespołu oraz rozwinąć umiejętność doboru motywatorów do indywidualnych potrzeb i oczekiwań podwładnego. Kurs w szczególności uwrażliwiał jego uczestników – przełożonych na kwestie związane z poznaniem potencjału własnego jako podłoża automotywacji oraz tworzeniem relacji w zespole sprzyjających osiąganiu celów i odczuwaniu satysfakcji, w tym budowanie zespołowej współpracy i udzielanie konstruktywnej informacji zwrotnej. Kurs prowadzili wykładowcy Zespołu Kwalifikacji Kierowniczych i Językowych w Zakładzie Kompetencji Logistycznych i Kierowniczych: ppłk SG dr Barbara Woźniak i kpt. SG Anna Chachaj. Uczestnicy bardzo pozytywnie przyjęli przedstawioną propozycję szkoleniową i wysoko ocenili jej przydatność w praktyce kierowniczej. Duże uznanie wyrażono dla osób prowadzących zajęcia doceniając ich profesjonalizm merytoryczny i metodyczny oraz zaangażowanie, aby treści szkoleniowe przedstawione były atrakcyjnie i w bardzo sprzyjającej atmosferze. Słuchacze wykazali się dużą aktywnością, efektywną pracą i wysokim zaangażowaniem przy realizacji licznych ćwiczeń.