Kurs adresowany jest do funkcjonariuszy Straży Granicznej wykonujących czynności w ramach kontroli granicznej lub operacyjno – rozpoznawcze i dochodzeniowo – śledcze, którzy mogą mieć kontakt z przewozem przez granicę zabytków. Uczestniczyli w nim funkcjonariusze z Karpackiego, Podlaskiego, Nadwiślańskiego, Warmińsko-Mazurskiego i Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej.

W trakcie kursu funkcjonariusze nabyli wiadomości m.in. z zakresu norm prawnych regulujących wywóz zabytków poza granice kraju, a także umiejętności w zakresie podstawowej identyfikacji przedmiotów zabytkowych oraz sposobu podejmowania działań wobec ujawnionych zabytków. Sprzyjały temu zajęcia realizowane w obiektach Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu, Muzeum w Koszalinie, Archiwum Państwowego w Koszalinie oraz w obiektach sakralnych Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej, prowadzone przez ekspertów z ww. instytucji oraz Pana Wojciecha Krupińskiego z Zarządu Operacyjno-Śledczego KGSG i Panią Agnieszkę Tomaszewską z Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej.