Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Koszalin

Komenda Miejska Policji w Koszalinie realizuje autorski projekt związany z zapobieganiem nadużywania alkoholu wśród młodych ludzi. W ramach kampanii policjanci zorganizowali kolejne już spotkanie, na które zaprosili uczniów z Zespołu Szkół nr 9 w Koszalinie.

Policjanci z Wydziału Prewencji KMP w Koszalinie, w ramach programu profilaktycznego, pod nazwą „SPRAGNIENI ŻYCIA NIE PRAGNĄ PICIA” zorganizowali kolejne już spotkanie z uczniami, tym razem z Zespołu Szkół nr 9.

Z policyjnych statystyk wynika, że alkohol to substancja, która stanowi jeden z głównych czynników kryminogennych. Ma on ogromny wpływ na skalę i rodzaj przestępczości, przyczynia się do wzrostu agresji, przemocy i zachowań ryzykownych. Młodzi ludzie wchodząc w dorosłe życie chcą eksperymentować i próbować różnych substancji, szczególnie tych zakazanych. Najczęściej zaczynają od alkoholu, gdyż jest on najłatwiej dostępnym środkiem. Od najmłodszych lat dzieci obserwują rodziców i bliskich, którzy świętując różnego rodzaju uroczystości nie potrafią obyć się bez alkoholu.

W trakcie prelekcji poświęconej uzależnieniom, w tym głównie od alkoholu młodzież aktywnie włączała się do dyskusji, dzieląc się swoimi spostrzeżeniami i wiadomościami w tej tematyce. Uczniowie dowiedzieli się o zachowaniach, do których najczęściej dochodzi pod wpływem alkoholu oraz konsekwencji zdrowotnych z jakimi mogą się spotkać po jego częstym spożyciu. Uczniowie mogli również zobaczyć jak zmienia się rzeczywisty obraz, zakładając specjalne okulary o nazwie „alcogogle”.

Policjanci w ramach projektu opracowali film i prezentacje multimedialne obrazujące cele programu, które podczas spotkań wyświetlane są młodym ludziom.