Głównym celem spotkania była wymiana doświadczeń oraz wzajemna inspiracja do ciągłego doskonalenia umiejętności instruktorów, co korzystnie wpłynie na realizowane szkolenia. Podczas spotkania omówiono możliwości doskonalenia bezpiecznej jazdy pojazdem bazując na ćwiczeniach realizowanych w ramach dotychczasowych kursów prowadzonych w COSSG z zakresu Treningu bezpiecznej jazdy i Treningu jazdy motocyklem lekkim.

Należy zauważyć, iż dzięki wieloletniej współpracy pomiędzy COSSG a BPOL AFZ z Neustrelitz możliwa jest realizacja kursu z zakresu jazdy taktycznej pojazdami służbowymi przez COSSG.

W celu stałej wymiany doświadczeń w zakresie nowoczesnych praktyk i technologii wdrażanych do procesu szkolenia funkcjonariuszy oraz realizacji wspólnych treningów instruktorów zasadne jest utrzymanie dalszej współpracy pomiędzy COSSG a BPOL AFZ z Neustrelitz.