Głównym celem wizyty było zapoznanie młodzieży ze specyfiką służby, zadaniami realizowanymi przez Straż Graniczną oraz kształtowanie postaw obywatelskich. W ramach pobytu i uczestnictwa w zajęciach zapoznano licealistów z historią polskich formacji granicznych oraz zaprezentowano proces rekrutacji i naboru do Straży Granicznej. Dodatkową atrakcją pobytu było aktywne uczestnictwo w zajęciach z zakresu rozpoznawania zabezpieczeń i budowy dokumentów podróży.
W zajęciach udział wzięli funkcjonariusze i pracownicy COSSG, którzy swoim zaangażowaniem dodatkowo uatrakcyjnili wizytę młodzieży w naszym Ośrodku.