Dzielnicowi z II koszalińskiego komisariatu wraz ze słuchaczami Szkoły Policji w Słupsku, funkcjonariuszami Służby Ochrony Kolei oraz Straży Miejskiej przeprowadzili działania w rejonie torowisk. Kierującym i pieszym przypominali o właściwym oraz bezpiecznym zachowaniu na przejazdach kolejowych.

Młodzi kursanci ze Szkoły Policji w Słupsku pełnią służbę z doświadczonymi funkcjonariuszami z naszej jednostki na ulicach Koszalina. Dzięki wspólnym patrolom utrwalają oni zdobytą wiedzę teoretyczną i doskonalą swoje umiejętności praktyczne. Słuchacze kierowani są nie tylko do służby patrolowej, ale również przyglądają się bacznie pracy dzielnicowego.

Dzielnicowi z II komisariatu wraz ze słuchaczami ze Szkoły Policji w Słupsku oraz funkcjonariuszami SOK i SM przeprowadzili działania ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa na terenie naszego miasta. Tym razem patrole skierowane zostały w miejsca naniesione przez mieszkańców na „Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa”.

Prowadzone działania ukierunkowane były również na przeciwdziałanie niszczeniu mienia i zapobieganie kradzieżom elementów infrastruktury kolejowej. Dlatego też wspólne patrole kontrolowały te miejsca, gdzie mogłyby być składowane skradzione wcześniej należące do kolei przedmioty.